Vorschulklasse                                   KV : Elfriede neubauer

1a                                      KV: Klaudia Kohberger

1b                                           KV: Nadja Meindl

1c                                    KV : Maria Hödl / teamlehrerin Annette Schubert

2a           KV: Gudrun Bernhard -Tschernuth                                                       Teamlehrerin Aloisia Deixler-Wimmer

2b                                                          kv: Klaudia Seyer

2c                                                           KV: Iris sTögmüller

3a                                                          KV : heidrun Hubinger

3b                                                          KV : Karin  Böhm

4a                                                   KV : Edeltraud Stürmer

4b        Kv: Margareta Enzenhofer / Teamlehrerin Annette Schubert